بروکرهای فارکس دارای حساب میکرو (( استاندارد ))
CLOSE
CLOSE